Inbjudan till möte med Vattenrådssamverkan Väst 2016-05-09

Välkommen till ett möte för att diskutera hur vi kan utveckla samverkan mellan de sju vattenråden i Vattenrådssamverkan Väst, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten.

Plats: Uddevalla stadshus, lokal Bäve.
Tid: 9 maj kl 9.00–15.00.

Under dagen kommer vi att fokusera på följande:
– Vad är tanken med vattenråd?
– Hur jobbar de sju olika vattenråden?
– Hur fungerar samverkan mellan Länsstyrelsens kontaktpersoner och vattenråden och vad finns det för förväntningar och möjligheter?
– Vilken roll har kommunerna i vattenråden? Vad finns det för förväntningar, önskemål och möjligheter?
– Hur fungerar samverkan mellan vattenråden och vattenmyndigheten t ex vid årsrapportering, förankring/framtagande av beslutsdokument och samråd?
– Finansering: åtgärdsbehovet är stort – kan vi samarbeta bättre för att hitta medel till fler och större åtgärder?
– Hur fungerar VRSV i dag? Vad finns det för förväntningar och önskemål om vad VRSV ska göra?

Mötet riktar sig till de sju vattenråden i Vattenrådssamverkan Väst (VRSV) där vi hoppas att 2-3 representanter från varje råd kan komma, beredningssekretariatets kontaktpersoner på Länsstyrelsen samt representanter från Vattenmyndigheten.

Är du intresserad av att delta, kontakta sekretariatet på lilja.gunnarsson@tanum.se eller 0525-18264, eftersom det är ett begränsat antal personer per vattenråd som kan delta.

Inbjudan till studieresa till Rolfsån med Gullmarns och Bäveåns VR

TISDAG 3 MAJ, 2016

Gullmarns och Bäveåns vattenråd anordnar tillsammans med Länsstyrelsen och Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland en studieresa till Rolfsån för att titta på de fiskevårdande åtgärder man gjort i systemet. Resans syfte är både att öka vår kunskap samt att ge oss inspiration till framtida åtgärdsarbete!

Läs mer om studieresan och anmälan här: STUDIERESA TILL ROLFSÅN MED GULLMARNS OCH BÄVEÅNS VR

Vattenrådet för Bohuskusten bjuder in till seminarium

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) bjuder in till seminarium om fritidsbåtars påverkan på havsmiljön.

Fredag 5 februari 2016

är det dags för uppföljning av seminariet om Fritidsbåtars påverkan på havsmiljön. Vid det förra seminariet fick framstående forskare, representanter för båtbranschen och myndigheter komma till tals. Genom diskussion och erfarenhetsutbyte fokuserar vi denna gång på hur goda idéer för ett miljövänligare båtliv kan förverkligas lokalt. Mötet kommer att hållas på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund kl 9-16.

För mer information och inbjudan, läs på VRBKs hemsida: http://www.vrbk.se/