Vattenrådet för Bohuskusten bjuder in till seminarium

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) bjuder in till seminarium om fritidsbåtars påverkan på havsmiljön.

Fredag 5 februari 2016

är det dags för uppföljning av seminariet om Fritidsbåtars påverkan på havsmiljön. Vid det förra seminariet fick framstående forskare, representanter för båtbranschen och myndigheter komma till tals. Genom diskussion och erfarenhetsutbyte fokuserar vi denna gång på hur goda idéer för ett miljövänligare båtliv kan förverkligas lokalt. Mötet kommer att hållas på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund kl 9-16.

För mer information och inbjudan, läs på VRBKs hemsida: http://www.vrbk.se/