Inbjudan till möte med Vattenrådssamverkan Väst 2016-05-09

Välkommen till ett möte för att diskutera hur vi kan utveckla samverkan mellan de sju vattenråden i Vattenrådssamverkan Väst, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten.

Plats: Uddevalla stadshus, lokal Bäve.
Tid: 9 maj kl 9.00–15.00.

Under dagen kommer vi att fokusera på följande:
– Vad är tanken med vattenråd?
– Hur jobbar de sju olika vattenråden?
– Hur fungerar samverkan mellan Länsstyrelsens kontaktpersoner och vattenråden och vad finns det för förväntningar och möjligheter?
– Vilken roll har kommunerna i vattenråden? Vad finns det för förväntningar, önskemål och möjligheter?
– Hur fungerar samverkan mellan vattenråden och vattenmyndigheten t ex vid årsrapportering, förankring/framtagande av beslutsdokument och samråd?
– Finansering: åtgärdsbehovet är stort – kan vi samarbeta bättre för att hitta medel till fler och större åtgärder?
– Hur fungerar VRSV i dag? Vad finns det för förväntningar och önskemål om vad VRSV ska göra?

Mötet riktar sig till de sju vattenråden i Vattenrådssamverkan Väst (VRSV) där vi hoppas att 2-3 representanter från varje råd kan komma, beredningssekretariatets kontaktpersoner på Länsstyrelsen samt representanter från Vattenmyndigheten.

Är du intresserad av att delta, kontakta sekretariatet på lilja.gunnarsson@tanum.se eller 0525-18264, eftersom det är ett begränsat antal personer per vattenråd som kan delta.

Inbjudan till studieresa till Rolfsån med Gullmarns och Bäveåns VR

TISDAG 3 MAJ, 2016

Gullmarns och Bäveåns vattenråd anordnar tillsammans med Länsstyrelsen och Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland en studieresa till Rolfsån för att titta på de fiskevårdande åtgärder man gjort i systemet. Resans syfte är både att öka vår kunskap samt att ge oss inspiration till framtida åtgärdsarbete!

Läs mer om studieresan och anmälan här: STUDIERESA TILL ROLFSÅN MED GULLMARNS OCH BÄVEÅNS VR