Inbjudan till studieresa till Rolfsån med Gullmarns och Bäveåns VR

TISDAG 3 MAJ, 2016

Gullmarns och Bäveåns vattenråd anordnar tillsammans med Länsstyrelsen och Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland en studieresa till Rolfsån för att titta på de fiskevårdande åtgärder man gjort i systemet. Resans syfte är både att öka vår kunskap samt att ge oss inspiration till framtida åtgärdsarbete!

Läs mer om studieresan och anmälan här: STUDIERESA TILL ROLFSÅN MED GULLMARNS OCH BÄVEÅNS VR