Rapporter

Rapporter och artiklar som rör Enningdalsälvens avrinningsområde

Vattenvårdsplan för Enningdalsälven. Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapport 2012:09
Vattenvårdsplan

Fiskevårdsplan för sjöar och vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde. Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapport 2012:54
Fiskevårdsplan

Biotopkartering av vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde. Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapport 2010:54.
Biotopkartering, bilaga med kartor