Samverkan

Vattenrådssamverkan väst

Enningdalsälvens vattenråd deltar i gruppen Vattenrådssamverkan väst, bestående av vattenråden i Fyrbodal samt vattenrådet för Bohuskusten. Gruppens syfte är att lyfta frågor gemensamt som kan beröra samtliga vattenråd. Det skall också vara en snabb väg att nå samtliga vattenråden. Bohuskustens vattenråd har samordningsansvar för samverkansgruppen. I samverkansgruppen sitter 1-2 medlemmar från varje vattenråd. Gruppen träffas cirka 4 gånger per år.

Vattenråden som ingår är:
Vattenrådet för Bohuskusten
Bäveåns vattenråd
Dalbergså och Holmsåns vattenråd
Dalslandskanals vattenråd
Enningdalsälvens vattenråd
Gullmarns vattenråd
Strömsåns / Strömstads vattenråd